top of page

D Licence OÜ

D Licence OÜ loodi 05 märtsil 2021.

D Licence OÜ põhitegevuseks on A, B, BE, C, CE, D ja DE -kategooriate mootorsõidukijuhtide peamisel sõiduõppe koolitamine. 

Hetkel pakume B- kategooria sõiduõppe teenust koostöös teiste autokoolidega, kes on kodulehe alaosas välja toodud. 

Autokoolid suunavad oma õpilased D Licence OÜ käsutusse, kus  vastavalt  mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklikule õppekavale viiakse läbi vastava kategooria sõiduõpet.

Road
About: About
bottom of page